İyi TarımAnalizleri yapılmış toprağa, kayıt altına alınmış fideler ekilir.

Ziraat mühendisleri denetiminde, yeterli miktarda, reçeteli zirai ilaçlama yapılır.


Ruhsatlı gübreler gerektiği kadar kullanılır.


Üretimde kullanılacak su analiz edilir ve bitkinin ihtiyacı kadar kullanılır.


Hasat esnasında ilaç kalıntı analizi yapılır. Hasat zamanında temizlik ve hijyen kurallarına uyulur.


Tüm üretim süresince çevre ve insan sağlığına duyarlılık esastır.